Historien om Risk

HISTORIEN OM RISK

Risk är ett strategispel som skapades av fransmannen Albert Lamorisse år 1957. Spelet är baserat på konceptet att erövra världen genom att använda arméer och diplomati.
Spelet började sin resa i Frankrike där det kallades “La Conquête du Monde” (världs erövringen) och blev snabbt populärt bland spelare i Europa och Nordamerika. År 1959 började det att säljas i USA av Parker Brothers, som gav det namnet Risk.
Risk var unikt för sin tid eftersom det var ett av de första brädspelen som gav spelaren möjlighet att erövra hela världen. Det erbjöd en utmaning för spelare att skapa strategier för att erövra territorier och hålla fast vid dem medan de försökte förhindra andra spelare från att göra samma sak.
Spelet har genomgått flera förändringar genom åren, inklusive nya versioner som innehåller olika teman och kartor, som Risk: Star Wars och Risk: Lord of the Rings. I och med digitala versioner av spelet kan det även spelas online mot andra spelare över hela världen.
Risk har varit ett populärt spel i decennier och det har en plats i många människors barndomminnen. Det har också inspirerat många andra spel med liknande teman och mekaniker. Risk är fortfarande ett mycket älskat spel och en pionjär inom genren för strategispel.